Program Zgodności w ArcelorMittal Poland S.A. i w spółkach zależnych został wdrożony w czerwcu 2007 r. Wydanie poprawione pochodzi z października 2008 r.

 

Program Zgodności AMP