Działania CUTIRON Shared Service Centre Europe Sp. z o.o. Sp. k. polegają na rozpoznawaniu i zaspokajaniu oczekiwań oraz wymagań obecnych, a także potencjalnych Klientów. Działania realizowane są poprzez:

 • analizę rynku oraz powtarzalność wysokiego standardu dostarczanych wyrobów,
 • rygorystyczne przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych i innych,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie oraz motywowanie do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • identyfikacje, ocenę i eliminacje ryzyka zawodowego,
 • zapobieganie urazom, chorobom oraz ciągłe doskonalenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • systematyczne doskonalenie stosowanych technologii oraz metod pracy.Dla zapewnienia zadowolenia i zaufania Klientów oraz Stron Zainteresowanych, Zarząd Spółki CUTIRON Shared Service Centre Europe Sp. z o.o. Sp. k. określił następujące cele strategiczne:

 • intensyfikację procesu przerobu złomu w celu ochrony zasobów naturalnych,
 • stosowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych pozwalających na ograniczanie uciążliwości realizowanych procesów oraz minimalizowanie zagrożeń i ujemnego wpływu na środowisko,
 • rozwój infrastruktury usprawniającej obsługę klientów i współpracę z dostawcami przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji oraz świadomości pracowników,
 • planowanie, monitorowanie i ciągłe usprawnianie działań ekonomicznych.

Gwarantem realizacji zobowiązań i strategicznych celów określonych w niniejszej POLITYCE jest wdrożony SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ zgodny z wymaganiami Normy EN ISO 9001 oraz SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO zgodny z wymaganiami Normy EN ISO 14001, SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY zgodny z wymaganiami Normy BS OHSAS18001 i ciągle doskonalona jego skuteczność.