Podmioty zainteresowane nawiązaniem współpracy zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

Kontakt handlowy: Tel./Fax: (32) 261-12-24

Jeśli chcesz pominąć pośredników i uzyskać korzystne warunki sprzedaży skontaktuj się z nami.

 

 Rodzaj i klasa złom niewsadowego

Klasa  Określenie i wymagania
 N1 Złom stalowy do paczkowania o grubości do 4 mm, krótko cięty (długość do 1 metra) w postaci blach, ażurów, płaskowników, rur, taśm, części karoserii bez podwozia, tapicerek, szyb.
 N1/N Złom stalowy poprodukcyjny ( niebieski ) do paczkowania o grubości do 4 mm w postaci blach, płaskowników, rur, taśm.
 N2 Złom stalowy do paczkowania / cięcia prasonożycami o grubości od 4 do 6 mm w postaci jak w klasie N1.
 N3 Złom w postaci lin, taśm i drutów.
 N4 Złom stalowy w postaci wiórów z ograniczoną do minimum zawartością emulsji, oleju.
 N5 Złom stalowy do cięcia prasonożycami o grubości od 6 mm. W postaci konstrukcji, profili, kształtowników. Rury o średnicy max. 150 mm i pręty o grubości od 10 mm.
 N5/N Złom stalowy poprodukcyjny ( niebieski ) do cięcia prasonożycami o grubości od 10 mm, a pręty poprodukcyjne o grubości powyżej 20 mm.
 N6 Szyny kolejowe normalnotorowe i pośrednie oraz szyny tramwajowe, bez akcesorii ( śruby, podkładki ) mechanicznie połączonych z szynami.
 N7 Złom stalowy wielkogabarytowy do przerobu ręcznego , grubość ścianki od 6 mm. Po wcześniejszym uzgodnieniu waga dopuszczalna pojedynczego elementu do 50 Mg.
 N10 Złom stalowy do paczkowania o grubości do 4 mm, w postaci blach, ażurów, płaskowników, rur, taśm, części karoserii bez podwozia, tapicerek, szyb.
 ŻELIWO Złom żeliwny kawałkowy w postaci wlewnic, płyt podwlewnicowych, maszyn, armatury przemysłowej oraz odlewów. Po wcześniejszym uzgodnieniu waga dopuszczalna pojedynczego elementu do 50 Mg.

 

Klasy złomu wsadowego CUTIRON
(zgodnie z ArcelorMittal Poland S.A.)

Klasa złomu Postać złomu Wymiary Masa nasypowa (mg/m3) Zanieczyszczenia Stopień skorodowania
 MSP-2 Złom kawałkowy poamortyzacyjny bez drutów, taśm, wiórów, skrzepów i zendry. Dopuszcza się odcinki rur, lin. Największe wymiary: 1500x500x500mm, grubość od 3mm (dla rur średnica zewnętrzna do 150mm, dla prętów średnica minimum 6mm, dla lin średnica min. 20mm). Największa masa kawałka: 1500kg  > 0,7 Do 3% zanieczyszczeń niemetalicznych.  I lub II
 MSP-3 Złom kawałkowy poamortyzacyjny bez drutów, taśm, wiórów, skrzepów, zendry, rur, lin Największe wymiary: 1500x500x500mm, grubość od 6mm Dla prętów minimalna średnica 10mm.Największa masa kawałka: 1500kg  > 0,9 Do 1,5% zanieczyszczeń niemetalicznych.  I lub II
 MSP-4 Złom kawałkowy jednolity w postaci szyn, odpadów z walcowni, tłoczni, kuźni, stoczni, złom kolejowy, bez odcinków lin, taśm, wiórów, zendry, drutów, skrzepów oraz rur. Największe wymiary: 1500x500x500mm, grubość od 10mm Dla prętów minimalna średnica 20mm.Największa masa kawałka: 1500kg  > 1,2 Do 1% zanieczyszczeń niemetalicznych.  I
 MSP-10 Złom kawałkowy niebieski poprodukcyjny bez lin, wiórów, zendry i skrzepów Największe wymiary: 1500x500x500mm, grubość 3 mm i powyżej. Dla rur średnica zewnętrzna: do 150 mm. Największa masa kawałka: 1500 kg.  > 0,8 Do 0,5 % zanieczyszczeń niemetalicznych.  I