Z dniem 31 grudnia 2013 Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu Złomem Metali „HK-CUTIRON” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę komandytową pod nazwą CUTIRON Shared Service Centre Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Przekształcenie spółki nastąpiło na podstawie art. 551 § 1 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
    Zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, CUTIRON Shared Service Centre Europe Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce Komandytowej jako spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej na zasadzie kontynuacji, w tym także prawa z łączących Strony umów. W związku z tym nie jest wymagane sporządzanie aneksu do umów, które pozostają w mocy bez zmian. Na podstawie obowiązujących przepisów bez zmian pozostały numery NIP i REGON, którymi posługiwała się spółka przekształcana.

Od dnia 1 października 2017 nazwa spółki to: Cutiron Business Center of Excellence Poland Sp.z o.o. Sp.k.


Cutiron Business Center of Excellence Poland Sp.z o.o. Sp.k. gwarantuje ciągłość i niezakłóconą realizację wiążących Strony umów.