Historia naszej firmy sięga lat 50. W 1952r. powołano do życia Piekielskie Zakłady Przerobu Złomu. Na przestrzeni ponad 60-ciu lat działalności, następowały kolejne zmiany organizacyjno-prawne. Początkowo jako "Piekielski Zakład Przerobu Złomu", później "Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu" -podlegaliśmy pod zjednoczenie "Centrozłom". W 1986r. (jako zakład nr 7) przystąpiliśmy do Kombinatu Metalurgicznego "Huta Katowice". W marcu 1992r. nastąpiło przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100% udziałów posiadała "Huta Katowice" SA – obecnie Grupa ArcelorMittal Poland. W skład przedsiębiorstwa wchodziły oddziały w Częstochowie i Końskich.
    W pierwszych latach działalności, jako jedyni w kraju ukierunkowani byliśmy na przerób ciężkich elementów złomu maszynowego i konstrukcyjnego z demontowanych po zniszczeniach wojennych obiektów. Był to okres rozbudowy hutnictwa i rozwoju przemysłu. Wzrastający popyt na przerobiony złom, wymagał stosowania coraz nowszych metod. Często podejmowaliśmy prekursorskie rozwiązania techniczne, będące następnie wzorem dla pokrewnych zakładów. W latach 90-tych Przedsiębiorstwo było miejscem złomowania sprzętu wojskowego w ramach traktatu CFE. W profilu działalności oprócz przerobu złomu znajdował się przez kilka lat handel wyrobami hutniczymi oraz złomownie pojazdów (obecnie już nieprowadzone). Wzrastająca w ostatnich dekadach konkurencja na rynku przyczyniła się do podjęcia szeregu działań zapewniających dziś efektywne funkcjonowanie naszej Spółki.
    Z dniem 31 grudnia 2013 Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu Złomem Metali „HK-CUTIRON” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę komandytową pod nazwą CUTIRON Shared Service Centre Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Informacje dotyczące przekształcenia mogą Państwo odnaleźć w zakładce.