Realizacja dostaw odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu warunków handlowych z naszymi przedstawicielami. Generowane jest zamówienie zawierające szczegółowe warunki związane z dostawą (kontraktem). Po dostarczeniu złomu dostawca otrzymuje kwit wagowy informujący o odpowiednim zaklasyfikowaniu złomu i wadze przyjętej dostawy. Na podstawie kwitu wagowego dostawca wystawia fakturę zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami z zamówienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dostawca zobowiązany jest wraz z fakturą dostarczyć Kartę Przekazania Odpadu (KPO).

   Zdrowie i bezpieczeństwo gości oraz pracowników uważane są w Cutiron za kwestie priorytetowe, dlatego osoby odwiedzające prosimy o zapoznanie się z załączoną poniżej informacją.

Zasady bezpieczeństwa i zdrowego powrotu do domu (format pdf)

Informacje dla osób wchodzących.

   Wejście i opuszczenie terenu Spółki może odbywać się tylko przez portiernię. Osoby wchodzące powinny posiadać dowód tożsamości. Prosimy o korzystanie tylko z wyznaczonych tras komunikacyjnych i dróg dostępu. Kierowcy dokonujący na terenie firmy rozładunku lub załadunku są zobowiązani do stosowania wymaganych środków ochrony indywidualnej (kask, kamizelka, obuwie ochronne).